Bli vår samarbetspartner!

Vi tror att partnerskap är nyckeln till att skapa en starkare och mer sammanhållen frilansgemenskap. Vi välkomnar andra aktörer och företag inom branschen att kontakta oss för att utforska möjligheter till samarbete och gemensam tillväxt.

Oavsett om du erbjuder kompletterande tjänster inom ekonomi, juridik, marknadsföring eller annat område som är relevant för frilansare, är vi öppna för att utforska samarbetsmöjligheter. Vi strävar efter att bygga långsiktiga partnerskap som gynnar alla inblandade parter och ger ökad nytta och flexibilitet till frilansare runt om i världen.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan samarbeta och skapa en framtid där frilansare får tillgång till de bästa och mest kompletta tjänsterna på marknaden. Vi ser fram emot att höra från er och bygga en starkare frilansgemenskap tillsammans.

1 + 1 = 3

Hjälp era kunder och medlemmar
att få ekonomisk trygghet.

Unikt värde för era medlemmar

Våra samarbetspartners kan addera unikt värde till deras medlemmar eller deras arbetskraft och skapar på sätt högre kundlojalitet.

Konkurrensfördel

Frilans- och gig-plattformar kan använda sitt partnerskap med Gee som en konkurrensfördel gentemot konkurrenter genom att kunna erbjuda finansiella tjänster till deras community.

Möjliggör fler jobb

Gee gör det möjligt för frilansare att få fler uppdrag genom att erbjuda lån till olika projekt, resor, utrustning och utbildning.

Kontakta oss

Email

info@gee.group

Telefon

+46 (0) 70 375 05 76

Adress

Vendevägen 89,

182 32, Danderyd, Sverige